Excellent result from excellent quality

کانال تلگرام گروه معماران سبز : gmsgroup@

نتیجـۀ خـوب، همـواره حاصـل تـلاش و انتخـاب هوشمنـدانۀ شمـاست...
 امروزه با توجه به رشد روزافزون جمعیت و نیاز فزایندۀ بشـر، مواد غذایی کشاورزی بیش از پیش از جایگاه ویژه برخوردار شده است. فنـاوری هـای نوین نیـز با دستـاوردهای توسعـه کشت های گلخـانه ای و هیدروپونیک، روش های استفاده بهینه از منابع آبی و سیستم های به روز آبیاری، بهره گیری از بذرهای اصلاح شده، تغذیه علمی گیاه و سودگرفتن از کودها و سموم ارگانیک، از جمله گام های بزرگی است که بشر جهت پیشبرد اهداف خود در این زمینه برداشته است.
شـرکت معمـاران سبـز در سال 1389 تأسیس و فعالیت خود را در عرصـۀ واردات، تولیـد و توزیع نهاده های کشـاورزی آغـاز کرد. هدف این شرکت تلاش از محافظت  محیط زیست و ارتقای سطح کیفی و کمی و بهره وری در صنعت کشاورزی این مرز و بوم است.
این شـرکت به عنوان یکی از شرکت های تأمین کنندۀ نهاده های کشاورزی با شناسایی و بکارگیری آخرین یافته های علمی در سـراسـر جهان می کوشد با تکیه بر د-انش مهندسی، توانایی و تجارب طولانی مدیران و کارشناسان مجرب خود در توسعه و بهبـود هرچه بیشتـر صنعت کشاورزی پیشتـاز باشد.
معماران سبز با هدف عرضه محصولات متنوع با کیفیت قابل تضمین در صدد است نقش مؤثری در راستای اجرای هدف متعالی توسعۀ پایدار کشور عزیزمان ایفـا نماید.

افتخـار می کنیم در انتخـاب خـود، ما و محصولات ما را برگـزیده اید؛ ما نیـز متعهـد می شـویم با حفظ کیفیت، همـواره رضـایت شمـا را فراهـم نماییـم.

 

 • تأثیـر مستقیـم در تکثیـر سلولی و فتـوسنتز کلروفیـل
  جذب حداکثری با توجه به کیفیت عنـاصر موجود در کود...
 • کود آلی اصلاح کنندۀ شوری خاک
  برطرف کنندۀ کمبود کلسیم...
 • رشد سبزینگی گیاه، ریشه زایی و افزایش محصول
  غنی از مواد مورد نیاز گیاه و حاوی اسید هیومیک و اسید فولویک...
 • بالانس هورمونهای درونی گياه
  کمک به تحمل انواع تنش های زنده و غير زنده...